Субсидії онлайн
TEPLO.GOV.UA
Новини
                          Додаток 7 
до Правил організації  звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
(пункт 1.4)
ЗВІТНІСТЬ
Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
за  2015 рік
(період)
                               
Подають Термін подання   Форма № 7-НКП-інвестиції тепло
(квартальна)
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на виробництво теплової енергії, та/або транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та/або постачання теплової енергії, діяльність яких з виробництва, та/або транспортування останнє число місяця, наступного за звітним періодом   за погодженням з  Державною службою статистики України
 
Респондент:              
Найменування: підприємство теплових мереж "Ковельтепло"                 
Місцезнаходження:45000 , Волинська область , м.Ковель , вул.Володимирська ,97-А          
         
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, № квартири / офіса)
               
                               
№ з/п Найменування заходів (пооб'єктно) Код рядка  Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн без ПДВ   Відсоток фінансування   Обсяг фінансування з початку дії програми, тис. грн без ПДВ   Відсоток фінансування    Обсяг фінансування, передбачений фінансовим планом використання коштів у цілому за програмою     Відсоток фінансування у цілому за програмою    Обсяг виконання заходів у кількісному вираженні в цілому за програмою (од.)   Відсоток виконання   Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію  об'єкта
 
 Пояснення щодо відхилення фактичних показників від планових у вартісному та/або кількісному вираженні (зазначити номер додатка в пояснювальній записці) 
план факт план факт  план   факт 
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
І  Виробництво теплової енергії
 1.1  Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 глави 12 розділу III Податкового кодексу України) з урахуванням:
1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1 Технічне переоснащення котельні по.вул.Володимирська,85 в м.Ковелі(заміна водонагрівача)    0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 135,00 0,00 0,00 135,00 0,00 1 1 100,00 акт вводу в експлуатацію ОЗ № 3  пояснювальна записка
1.1.1.2 Технічне переоснащення котельні по.вул.Володимирська,85 в м.Ковелі(встановлення частотного регулятора на димосос)    0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 13,51 0,00 0,00 13,51 0,00 2 1 50,00 акт вводу в експлуатацію ОЗ № 15 пояснювальна записка
1.1.1.3 Технічне переоснащення котельні по.вул.Володимирська,85 в м.Ковелі(заміна мережевого насоса із встановленням частотного регулятора; заміна двох насосів ГВП із встановленням частотних регуляторів)    0,00 196,27 #ДЕЛ/0! 242,09 196,27 81,07 242,09 81,07 3 0 0,00   пояснювальна записка
Усього за підпунктом 1.1.1 005 0,00 196,27 #ДЕЛ/0! 390,60 196,27 50,25 390,60 50,25 6 2 33,33   пояснювальна записка
1.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 1.1.2 010 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
                               
 
                2           Продовження додатка 7
1.1.3 Інші заходи, у тому числі:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 1.1.3 015 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Усього за пунктом 1.1 загальна сума фінансування, у тому числі: 020 0,00 196,27 #ДЕЛ/0! 390,6 196,27 50,25 390,6 50,25 6 2 33,33 0 0
  Амортизаційні відрахування 025 0,00 196,27 #ДЕЛ/0! 390,6 196,27 50,25 390,6 50,25 6 2 33,33 0 0
  Виробничі інвестиції з прибутку 030 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума отриманих у планованому періоді позичкових коштів фінансових установ, що підлягають поверненню 035 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума отриманих у планованому періоді  бюджетних коштів, що не підлягають поверненню 040 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, отримана у планованому періоді  045 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді, що  не підлягають поверненню 050 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними, що підлягають поверненню у планованому періоді 055 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню  у планованому періоді 060 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
 1.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 глави 12 розділу III Податкового кодексу України) з урахуванням:  
 1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у тому числі:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 1.2.1 065 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
 1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 1.2.2 070 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  1.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 1.2.3 075 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
1.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 1.2.4 080 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
1.2.5 Інші заходи, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 1.2.5 085 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Усього за пунктом 1.2 загальна сума фінансування, у тому числі: 090 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Амортизаційні відрахування 095 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Виробничі інвестиції з прибутку 100 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума отриманих у планованому періоді позичкових коштів фінансових установ, що підлягають поверненню 105 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума отриманих у планованому періоді  бюджетних коштів, що не підлягають поверненню 110 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді  115 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді, що  не підлягають поверненню 120 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
                               
                3           Продовження додатка 7
  Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними, що підлягають поверненню у планованому періоді 125 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню  у планованому періоді 130 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Усього за розділом І загальна сума фінансування, у тому числі: 135 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Амортизаційні відрахування 140 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Виробничі інвестиції з прибутку 145 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума отриманих у планованому періоді позичкових коштів фінансових установ, що підлягають поверненню 150 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума отриманих у планованому періоді  бюджетних коштів, що не підлягають поверненню 155 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді  160 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді, що  не підлягають поверненню 165 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними, що підлягають поверненню у планованому періоді 170 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню  у планованому періоді 175 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Надходження від виробництва теплової енергії (тис. грн без ПДВ) 180 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
ІІ  Транспортування теплової енергії
 2.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 глави 12 розділу III  Податкового кодексу України) з урахуванням:
  2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.4 Реконструкція мереж по вул.Вітовського,22 в м.Ковелі   0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 179,12 166,53 92,97 179,12 92,97 0,336 0,336 100,00 акт вводу в експлуатацію ОЗ № 5 пояснювальна записка
2.1.1.5 Реконструкція теплових мереж по вул.Левицького,1 в м.Ковелі   0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 120,97 91,24 75,42 120,97 75,42 0,154 0,171 111,04 акт вводу в експлуатацію ОЗ № 3  пояснювальна записка
2.1.1.6 Реконструкція теплових мереж по вул.Олеся,9 в м.Ковелі   0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 15,41 0,00 0,00 15,41 0,00 0,050 0,063 126,00 акт вводу в експлуатацію ОЗ № 4 пояснювальна записка
2.1.1.7 Реконструкція теплових мереж по вул.Заводська,27а в м.Ковелі   0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 1046,80 0,00 0,00 1046,80 0,00 2,102 0,000 0,00   пояснювальна записка
2.1.1.8 Реконструкція теплових мереж по вул.Незалежності,50 в м.Ковелі   0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 241,27 75,91 31,46 241,27 31,46 0,456 0,314 68,86   пояснювальна записка
2.1.1.9 Реконструкція теплових мереж по вул.Шевченка,115 в м.Ковелі   0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 333,98 0,00 0,00 333,98 0,00 0,750 0,000 0,00   пояснювальна записка
2.1.1.10 Реконструкція теплових мереж по вул.Котляревського,4 в м.Ковелі   0,00 118,32 #ДЕЛ/0! 364,81 345,20 94,62 364,81 94,62 0,395 0,531 134,43 акти вводу в експлуатацію ОЗ № 1,2,3,4  пояснювальна записка
Усього за підпунктом 2.1.1 185 0,00 118,32 #ДЕЛ/0! 2302,36 678,88 29,49 2302,36 29,49 4,243 1,415 33,35   пояснювальна записка
2.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 2.1.2 190 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  2.1.3 Інші заходи, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 2.1.3 195 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Усього за пунктом 2.1 загальна сума фінансування, у тому числі: 200 2165,98 118,32 5,46 2302,36 678,88 29,49 2302,36 29,49 4,243 1,415 33,35 0 0
  Амортизаційні відрахування 205 1823,44 118,32 6,49 1959,82 678,88 34,64 1959,82 34,64 3,612 1,415 39,17 0 0
  Виробничі інвестиції з прибутку 210 342,54 0,00 0 342,54 0,00 0 342,54 0 0,631 0 0 0 0
  Сума отриманих у планованому періоді позичкових коштів фінансових установ, що підлягають поверненню 215 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума отриманих у планованому періоді  бюджетних коштів, що не підлягають поверненню 220 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді  225 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді, що  не підлягають поверненню 230 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
                               
                4           Продовження додатка 7
  Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними, що підлягають поверненню у планованому періоді 235 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню  у планованому періоді 240 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  2.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 глави 12 розділу III  Податкового кодексу України) з урахуванням:  
 2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 2.2.1 245 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
 2.2.2  
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 2.2.2 250 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
 2.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 2.2.3 255 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  2.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 2.2.4 260 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  2.2.5 Інші заходи, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 2.2.5 265 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Усього за пунктом 2.2 загальна сума фінансування, у тому числі: 270 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Амортизаційні відрахування 275 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Виробничі інвестиції з прибутку 280 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума отриманих у планованому періоді позичкових коштів фінансових установ, що підлягають поверненню 285 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума отриманих у планованому періоді  бюджетних коштів, що не підлягають поверненню 290 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді  295 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді, що  не підлягають поверненню 300 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними, що підлягає поверненню у планованому періоді 305 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню  у планованому періоді 310 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Усього за розділом ІІ загальна сума фінансування, у тому числі: 315 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Амортизаційні відрахування 320 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Виробничі інвестиції з прибутку 325 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума отриманих у планованому періоді позичкових коштів фінансових установ, що підлягають поверненню 330 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума отриманих у планованому періоді  бюджетних коштів, що не підлягають поверненню 335 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
                               
                5             Продовження додатка 7
Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді  340 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді, що  не підлягають поверненню 345 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними, що підлягає поверненню у планованому періоді 350 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню  у планованому періоді 355 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Надходження від транспортування теплової енергії (тис. грн без ПДВ) 360 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
ІІІ  Постачання теплової енергії
 3.1  Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 глави 12 розділу III  Податкового кодексу України) з урахуванням:
  3.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 3.1.1 365 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  3.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 3.1.2 370 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  3.1.3 Інші заходи, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 3.1.3 375 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Усього за пунктом 3.1 загальна сума фінансування, у тому числі: 380 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Амортизаційні відрахування 385 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Виробничі інвестиції з прибутку 390 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума отриманих у планованому періоді позичкових коштів фінансових установ, що підлягають поверненню 395 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума отриманих у планованому періоді  бюджетних коштів, що не підлягають поверненню 400 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді  405 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді, що  не підлягають поверненню 410 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними, що підлягає поверненню у планованому періоді 415 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню  у планованому періоді 420 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  3.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 глави 12 розділу III Податкового кодексу України) з урахуванням:  
 3.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 3.2.1 425 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
 3.2.2  
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 3.2.2 430 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
 3.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 3.2.3 435 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
                               
                6             Продовження додатка 7
  3.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 3.2.4 440 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  3.2.5 Інші заходи, з них:
          #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!    
Усього за підпунктом 3.2.5 445 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Усього за пунктом 3.2 загальна сума фінансування, у тому числі: 450 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Амортизаційні відрахування 455 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Виробничі інвестиції з прибутку 460 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума отриманих у планованому періоді позичкових коштів фінансових установ, що підлягають поверненню 465 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума отриманих у планованому періоді  бюджетних коштів, що не підлягають поверненню 470 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді  475 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді, що  не підлягають поверненню 480 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними, що підлягають поверненню у планованому періоді 485 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
  Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню  у планованому періоді 490 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Усього за розділом ІІІ загальна сума фінансування, у тому числі: 495 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Амортизаційні відрахування 500 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Виробничі інвестиції з прибутку 505 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума отриманих у планованому періоді позичкових коштів фінансових установ, що підлягають поверненню 510 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума отриманих у планованому періоді  бюджетних коштів, що не підлягають поверненню 515 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді  520 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума інших залучених коштів, отриманих у планованому періоді, що  не підлягають поверненню 525 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними, що підлягають поверненню у планованому періоді 530 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню  у планованому періоді 535 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Надходження від постачання теплової енергії (тис. грн без ПДВ) 540 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
                               
                7           Продовження додатка 7
Загальна сума фінансування за інвестиційною програмою  545 2165,98 314,59 14,52 2692,96 875,15 32,50 2692,96 32,50 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
Надходження від виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (тис. грн без ПДВ) 550 0 18027,48 #ДЕЛ/0! 103618,5 55804,94 53,86 103618,50 53,86 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0
                               
_______________________________         Андрейків Я.А.  
(підпис керівника (власника))  М.П.       (ініціали, прізвище)  
______________________________________________         Бернадська Л.В.  
(підпис головного бухгалтера)          (ініціали, прізвище)  
______________________________________________         Сагаль В.В.  
(підпис виконавця)          (ініціали, прізвище)  
______________________________________________           Заікін В.М.   
(підпис виконавця)          (ініціали, прізвище)  
телефон:(0335248345)    факс: (0335246011)         електронна пошта: __office@kovelteplo.org.ua________________________