Субсидії онлайн
TEPLO.GOV.UA
Новини

Якість послуг

Порядок перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг регламентований п.п. 33-39 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630.

У разі неналежного надання або ненадання послуг підприємством споживач повідомляє про це підприємство в усній формі за допомогою телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в договорі.

У повідомленні зазначається прізвище, ім'я та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов'язково реєструється представником підприємства у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник зобов'язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім'я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

Представник підприємства, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуги, зобов'язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання підприємством факту неналежного надання або ненадання послуг.

Представник підприємства, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов'язаний узгодити з підприємством точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник підприємства повинен з'явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.

У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і підприємство визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об'єднання споживачів. За результатами повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником підприємства, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об'єднання споживачів.

За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі акт-претензія), який підписується споживачем та представником підприємства . Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та підприємства.

У разі неприбуття представника підприємства в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

Акт-претензія реєструється уповноваженими особами підприємства у журналі реєстрації актів-претензій. Підприємство зобов'язане розглянути такий акт-претензію і повідомити в установлений договором строк споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причини такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку підприємством відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв'язуються у суді. Споживач має право на досудове розв'язання спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.

Послуги  надаються  споживачам  безперебійно, виключно за винятком  часу  перерв,  визначених  відповідно до частини третьої статті 16  Закону   України   "Про   житлово-комунальні   послуги" ( 1875-15 ).{  Пункт  3  в  редакції  Постанови  КМ N 1135 ( 1135-2011-п ) від 31.10.2011 }. У  разі  планування  перерви  в  наданні послуг виконавець зобов'язаний повідомити про  це  споживача  через  засоби  масової інформації,  а  також  письмово  не  пізніше  ніж за 10 днів до її настання (за винятком перерви, що настала внаслідок аварії або дії непереборної  сили).  У  повідомленні  зазначаються причина та час перерви в наданні відповідних послуг. Рішення про початок  та  закінчення  опалювального  сезону приймається  виконавчими органами відповідних сільських,  селищних та міських рад або місцевими державними адміністраціями виходячи з кліматичних  умов  згідно  з  будівельними  нормами  і  правилами, правилами    технічної    експлуатації,    нормами     санітарного законодавства та іншими нормативними документами. 
 
Послуги з централізованого опалення повинні відповідати - нормативній температурі повітря у приміщеннях  квартири  (будинку  садибного  типу)  за  умови  їх утеплення  споживачами  та  вжиття  власником (балансоутримувачем) будинку та/або виконавцем заходів до  утеплення  місць  загального користування будинку; 

Розрахункові температури повітря і вимоги до повітрообміну в приміщеннях слід приймати згідно з таблицею 4. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Будинки і споруди ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДБН В.2.2-15-2005

 

Приміщення

Розрахункова температура взимку, С

 

 

 

 

Загальна кімната, спальня, кабінет

20

Кухня

18

Кухня-їдальня

20

Ванна

25 2)

Вбиральня

20

Суміщений санвузол

25 2) 

Басейн

25

Приміщення для пральної машини в квартирі

18

Гардеробна для чищення і прасування одягу

18

Вестибюль, загальний коридор, сходова клітка, передпокій квартири

16

Приміщення чергового персоналу (консьєржа/консьєржки)

18

Незадимлювана сходова клітка типу Н1

143)

Машинне приміщення ліфтів

54)

Сміттєзбірна камера

5

 

Гараж-стоянка

5

 

Електрощитова

5

 

2)  Температура повітря у ванних кімнатах і суміщених санвузлах, що не примикають до зовнішніх огороджу-вальних конструкцій, не нормується у разі встановлення в них рушникосушильників, приєднаних до системи гарячого водопостачання, або електричних.