Субсидії онлайн
TEPLO.GOV.UA
Новини

Опис заходів інвестиційної програми

 

 

Технічне переоснащення котельні по вул. вул.Володимирська, 85 в м. Ковелі (встановлення струменево-нішевих пальників на котлі ДКВР 6,5/13).

 

Котельня по вул.Володимирська, 85 розміщена в окремій будівлі. В  котельні установлено 3 котли ДКВР-6,5/13 та 1 котел КВГ-7,56/150, які працюють в водогрійному режимі. Два котли ДКВР-6,5/13 обладнані газомазутними пальниками, які  працюють на газовому паливі низького тиску. Котел ДКВР-6,5/13 та котел КВГ- 7,56/150 обладнані струменево-нішевими пальниками. Всі котли і економайзери обладнані вибуховими клапанами, які установлені на газоходах. Кожен котел обладнаний дуттєвим вентилятором і димососом .Проектом передбачена заміна існуючих газових пальників на струменево – нішеву  технологію  спалювання палива .На котлах , які переобладнуються , демонтуються існуючі газові пальники і газопроводи в межах котла до існуючих запобіжних клапанів-відсікачів, а також переобладнуються топки . Пальник  типу СНТ в блочному виконанні комплектується системою  автоматики і повним комплектом контрольно-вимірювальних приладів.

Пальник має плавне регулювання на всіх навантаженнях. Одною з головних особливостей системи автоматики  регулювання є те, що електронна настройка блоку управління не залежить від зміни тиску газу в мережі за рахунок того, що використовуються дуже чутливі диференційні датчики тиску, які коректують регулювання по реальному тиску на цей момент.

Метою проекту є підвищення енергоефективності, мінімізація збитків, задоволення потреб споживачів у якісних послугах  за рахунок впровадження сучасних струменево-нішевих пальників .

Вартість матеріалів необхідних на  на технічне переоснащення котельні по вул.Володимирська, 85 в м. Ковелі (встановлення струменево-нішевих пальників на котлі ДКВР 6,5/13), згідно кошторисної документації, розробленої „Державним науково-дослідним та проектно-вишукувальним інститутом „НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ” становить –  432,86 тис.грн. без ПДВ.

 

 

Реконструкція теплових мереж  на котельнях по вул. Мічуріна, 2, вул.Грушевського, 9, мереж гарячого водопостачання на котельні по вул.Незалежності,70.

 

Метою проекту є підвищення надійності та ефективності теплопостачання задоволення потреб споживачів у якісних послугах, мінімізація збитків та підвищення енергоефективності за рахунок впровадження сучасних технологій транспортування  теплової енергії .

            Впровадження результативних механізмів підвищення рівня енергоефективності та вжиття заходів щодо зменшення питомих витрат енергії  та обсягів споживання енергоносіїв.

   Система теплопостачання міста Ковеля є складним технологічним і соціально-економічним комплексом, що забезпечує життєдіяльність великої кількості споживачів. Оцінкою якості функціонування системи теплопостачання є: якість і надійність теплопостачання, вартість послуг теплопостачання та екологія.

Теплові мережі котелень ПТМ „Ковельтепло” по вул.Мічуріна, 2, вул.Грушевського, 9 та мережі гарячого водопостачання котельні по вул.Незалежності, 70  прокладені в непрохідних каналах з ізоляцією з використанням мінеральної вати. Канали не захищені від проникнення ґрунтової та іншої води, що призводить до значних втрат теплової енергії, пошкодженню теплопроводів, що в кінцевому результаті призводить до низької надійності та якості відпуску тепла споживачам, високими тарифами для них та надає значних збитків підприємству.

Основними показниками по визначенню ефективності транспортування тепла від джерела генерації до споживача є:

- втрати тепла через зовнішні поверхні труб; 

- втрати води на підживлення.

Найвищу ефективність і збільшення терміну експлуатації теплових мереж забезпечує застосування попередньоізольованих в заводських умовах трубопроводів та їх елементів , сучасних теплоізоляційних матеріалів з покращеними характеристиками .

Заміна застарілих трубопроводів при застосуванні попередньоізольованих труб відповідає сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за тепло ізоляційними характеристиками та за простотою монтажу. Коефіцієнт теплопровідності ізоляції становить <0,035 Вт/м/?С, поліетиленової труби 0,43 Вт/м/?С. Окрім цього сучасні попередньо ізольовані труби мають у верхній частині теплоізоляційного шару розміщені два провідники системи теплоконтролю герметичності теплопроводу (аварійної сигналізації що спрощує контроль витоків).

При підтриманні температури теплоносія 95?С в подавальному теплопроводі мереж з поліуретановою ізоляцією, ККД теплової ізоляції становить 99-97%, тобто питомі втрати теплоти через ізоляцію підтримуються на рівні 1-3%, що значно нижче нормативних втрат з традиційною ізоляцією.

Однією з найбільших переваг попередньо ізольованих труб з поліуретановою ізоляцією є малі питомі втрати теплоти при експлуатації: завдяки герметичній гідроізоляції теплопроводів а теплотехнічні якості теплоізоляції практично не змінюються у ґрунтах.

Основним призначенням впровадження проекту є зниження втрат тепла в тепломережах шляхом заміни діючих трубопроводів на попередньоізольовані такого ж діаметру, що дає змогу:

-   підвищити термін безаварійної експлуатації мережі;

-   знизити експлуатаційні витрати;

-   знизити витрати на ремонти;

-   знизити капітальні затрати при монтажі;

-   знизити теплові втрати через ізоляцію в середньому.

            Заплановані  результати реалізації інвестиційного проекту  передбачаються досягти відповідно до національних , регіональних і галузевих пріоритетів.

 

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Мічуріна, 2 згідно кошторисної документації, розробленої ПП„Ковелькомунпроект” становить -  1155,68  тис. грн. без ПДВ.

 

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Грушевського, 9,   згідно кошторисної документації становить -  545,95  тис. грн. без ПДВ.

 

Вартість матеріалів на реконструкцію  мереж гарячого водопостачання котельні по вул.Незалежності,70, згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить 334,59 тис.грн. без ПДВ.

Загальна вартість реконструкції теплових мереж  на котельнях по вул. Мічуріна, 2, вул.Грушевського, 9, мереж гарячого водопостачання на котельні по вул.Незалежності, 70 становить 2036,22 тис.грн. без ПДВ.

 

Період  реалізації  Інвестиційної програми

 

Періодом реалізації даної інвестиційної програми є 2014 рік  з моменту встановлення тарифів на послуги центрального теплопостачання та гарячого водопостачання .

 

 

Джерела  фінансування  інвестиційної  програми

 

 

Виконання даної інвестиційної програми  планується за рахунок коштів, які підприємство планує отримати від амортизаційних відрахувань в сумі 2350,00 тис.грн. та прибутку в сумі 119,08 тис.грн. Загальна сума інвестиційної програми на 2014 рік складає 2469,08 тис.грн.  

 

 

Очікувані   результати

 

 

Інвестиційна програма спрямована на забезпечення надійного функціонування системи теплопостачання  та гарячого водопостачання м. Ковеля, зниження питомих витрат палива та витрат енергоресурсів при виробництві та транспортуванні теплової енергії, мінімізації збитковості та підвищення енергоефективності за рахунок впровадженого сучасного обладнання та технологій виробництва та транспортування теплової енергії .

Пояснення до фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2014 рік 
ПТМ ”Ковельтепло”
(найменування ліцензіата) 
№ з/п Найменування заходів (пооб'єктно) Кількісний показник (одиниця виміру) Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування,                         тис. грн (без ПДВ) Кошти, що враховуються у структурі тарифів                                                                     тис. грн. (без ПДВ)  За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) Строк окупності (місяців) *
(1+(гр4-гр16) / гр17)*12
№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів Економія паливно-енергетичних ресурсів                                       (тони умовного палива/прогнозний період) Економія паливно-енергетичних
ресурсів (тис. грн.)
Економія фонду заробітної плати,                                                                                 (тис. грн/рік) Економічні вигоди від зростання капіталізації основних                    фондів (збільшення амортизаційних відрахувань)                                                                      (тис.грн./рік) Планова вартість зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання, (тис.грн.) Вартість усунення аварії на ділянці, що підлягає заміні, тис.грн. Економічний ефект  за перший рік з урахуванням  вартості зворотніх матеріалів  (тис. грн.) **  Економічний ефект  за другий та наступні роки                               (тис. грн.) **  Стан основного обладнання
загальна сума  господарський  (вартість                                            матеріальних ресурсів) підрядний До впровадження заходу Після впровадження заходу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
І Виробництво теплової енергії
 1.1  Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
  1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1 Технічне переоснащення котельні по вул. Володимирська, 85 в м. Ковелі (встановлення струменево-нішевих пальників на котлі ДКВР 6,5/13) 2од. 432,86 432,86 432,86 0,00 24,08   136,57 187,49 0,00 20,71 15,00 0,00 223,20 208,20 Газомазутні пальники Струменево-нішеві пальники
Усього за підпунктом 1.1.1 432,86 432,86 432,86 0,00 24,08   136,57 187,49 0,00 20,71 15,00 0,00 223,20 208,20    
  1.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:    
Усього за підпунктом 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  х 
  1.1.3 Інші заходи, з них:    
Усього за підпунктом 1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  х 
Усього за пунктом 1.1 432,86 432,86 432,86 0,00 24,08   136,57 187,49 0,00 20,71 15,00 0,00 223,20 208,20 Газомазутні пальники Струменево-нішеві пальники
     
  1.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:      
 1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:    
      х х х х х   х х х х х х х х х  х 
Усього за підпунктом 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  х 
 1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:    
Усього за підпунктом 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  х 
 1.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:    
Усього за підпунктом 1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  х 
 1.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:    
Усього за підпунктом 1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  х 
 1.2.5 Інші заходи, з них:    
Усього за підпунктом 1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  х 
Усього за пунктом 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  х 
Усього за розділом І 432,86 432,86 432,86 0,00 24,08   136,57 187,49 0,00 20,71 15,00 0,00 223,20 208,20 х  х 
                                                                     Продовження
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ІІ Транспортування теплової енергії
 2.1  Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
  2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 Рекострукція мереж г.в.п. по вул.Незалежності,70 в м. Ковелі 0,618 км (1L)          334,59 334,59 334,59 0,00 100,35   4,58 6,29 0,00 32,42 10,47 0,05 49,23 38,76
Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати. Знос 70%, ізоляція пошкоджена.

Попередньоізольовані труби без зміни диамитрів тепломереж. 
2.1.1.2 Реконструкція теплових мереж по вул.Грушевського,9 в м. Ковелі 0,751 км  (1L)       545,95 545,95 545,95 0,00 102,98   6,22 8,54 0,00 52,13 24,70 0,07 85,44 60,74
Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати. Знос 70%, ізоляція пошкоджена.

Попередньоізольовані труби без зміни диамитрів тепломереж. 
2.1.1.3 Реконструкція теплових мереж по вул.Мічуріна,2 в м. Ковелі 1,561 км  (1L)       1 155,68 1155,68 1 155,68 0,00 103,30   12,93 17,74 0,00 110,55 50,20 0,13 178,62 128,42
Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати. Знос 70%, ізоляція пошкоджена.

Попередньоізольовані труби без зміни диамитрів тепломереж. 
Усього за підпунктом 2.1.1 2036,22 2036,22 2036,22 0,00 102,71   23,73 32,57 0,00 195,10 85,37 0,25 313,29 227,92    
  2.1.2  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:    
      х х х х х   х х х х х х х х х  х 
Усього за підпунктом 2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  х 
  2.1.3 Інші заходи, з них:    
      х х х х х   х х х х х х х х х  х 
Усього за підпунктом 2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  х 
Усього за пунктом 2.1 2036,22 2036,22 2036,22 0,00 102,71   23,73 32,57 0,00 195,10 85,37 0,25 313,29 227,92
Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати. Знос 70%, ізоляція пошкоджена.

Попередньоізольовані труби без зміни диамитрів тепломереж. 
  2.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
 2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:    
      х х х х х   х х х х х х х х х  х 
Усього за підпунктом 2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  х 
 2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:    
      х х х х х   х х х х х х х х    
Усього за підпунктом 2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
 2.2.1 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:    
Усього за підпунктом 2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  х 
  2.2.1 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
      х х х х х   х х х х х х х х х  х 
Усього за підпунктом 2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  х 
 2.2.3 Інші заходи, з них:    
Усього за підпунктом 2.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  х 
Усього за пунктом 2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  х 
Усього за розділом ІІ 2036,22 2036,22 2036,22 0,00 102,71   23,73 32,57 0,00 195,10 85,37 0,25 313,29 227,92
Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати. Знос 70%, ізоляція пошкоджена.

Попередньоізольовані труби без зміни диамитрів тепломереж. 
ІІІ Постачання теплової енергії
 3.1  Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :    
  3.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:    
      х х х х х   х х х х х х х х х х
Усього за підпунктом 3.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х
  3.1.2  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:    
Усього за підпунктом 3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х
  3.1.3 Інші заходи, з них:    
      х х х х х   х х х х х х х х х х
Усього за підпунктом 3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х
Усього за пунктом 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х
4                                                                                   Продовження     
1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
  3.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:      
 3.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:    
      х х х х х   х х х х х х х х х х
Усього за підпунктом 3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х
 3.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:    
      х х х х х   х х х х х х х х х х
Усього за підпунктом 3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х
 3.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:    
Усього за підпунктом 3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х
  3.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:    
      х х х х х   х х х х х х х х х х
Усього за підпунктом 3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х
 3.2.5 Інші заходи, з них:    
      х х х х х   х х х х х х х х х  х 
Усього за підпунктом 3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х
Усього за пунктом 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х
Усього за розділом ІІІ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  х 
Усього за інвестиційною програмою 2469,08 2469,08 2469,08 0,00 65,18   160,30 220,06 0,00 215,81 100,37 0,25 536,49 436,12 х  х